Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ambient conditions [engelsk]    forhold som hersker i omgivelsene, romtemperatur, -trykk og -fuktighet, ambiente forhold/betingelser [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
minimum ambient conditions [engelsk]    verst tenkelige forhold [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen