Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
amblyopi [norsk]    svekkelse av synet uten påviselig organisk feil i øyet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
amblyopi [norsk]    amblyopi [med. el. latin]   Synet er nedsatt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no