Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
amend [engelsk]    endre, forandre på [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
amendment [engelsk]    endringsforslag [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget