Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Qui me amat, amet et canem meum [latin]    Love me, love my dog [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom