Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ammoniak [norsk]    ammonia [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Ammoniakk [norsk]    AMMONIA [engelsk]   molekylformel: H3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ammoniakk  [norsk]    ammonia [engelsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt