Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
amnesia [engelsk]    hukommelsestap [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
amnesia [engelsk]    amnesi [norsk]   Hukommelsestap.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no