Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
amotio retinae [norsk]    netthinneavløsning
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter