Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
An intimation of truth, an intimation of falcity [engelsk]    Suggestio veri, suggestio falsi [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom