Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
analyse [bokmål/nynorsk]    (tellelig) En prosess der man plukker noe fra hverandre eller adskiller bestanddelene slik at man kan studere funksjon, natur eller betydning. (tellelig) Resultatet av en slik prosess. (utellelig) Den matematiske studie av funksjoner, sekvenser, serier, grenseverdier, deriverte funksjoner og integraler. (tellelig) Bevis ved hjelp av deduksjon fra kjente sannheter.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
analyse [engelsk]    analysere
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
analyse [fransk]    analyse
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
analyse [nederlandsk]    analyse
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
analyse [norsk]    analysis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 17 omtrentlig(e)
analyse(n) [norsk]    analysis [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Stamanalyse [norsk]    eller opphavsanalyse. Tabell, oversikt, diagram eller liste over et individs forfedre som brukes til analyse av arv.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
SWOT-analyse [norsk]    SWOT analysis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruksanalyse [norsk]    usage analysis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
RFLP-analyse [akronym]    Restriction fragment length polymorphism [engelsk]   Naturlig variasjon mellom individer i DNA sekvensen gir tap eller nye endonuklease restriksjonsteder (kuttesteder), som gir DNA fragmenter av ulik lengde. Variajoner i fragment-størrelsen kan benyttes som markører til å kartlegge gener.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Markedsanalyse [norsk]    Oversikt over alle vesentlig forhold om markedet og kundene, herunder også konkurrenter. Det kan være markedsstørrelse, priser, fortjeneste, kvalitetskrav, produktegenskaper, kapasitetskrav, distribusjonskanaler, markedsandel, avtaler, allianser - kort sagt alt du bør vite om markedet for å kunne ta riktige beslutninger.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
ytelsesanalyse [norsk]    performance analysis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Koblings analyse [norsk]    metode for å lokalisere sykdomsgener som nedarves i en familie.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Konkurrentanalyse [norsk]    Analyse av konkurrentene innenfor samme marked, med formål å forstå konkurrentenes sterke og svake sider.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Haplotype analyse [norsk]    Test som avdekker kombinasjonen av flere kopla nabo alleler (på et enkelt kromosom), som nedarves av et individ. Brukes ofte i koplingsstudier.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
kvantitativ analyse [norsk]    endpoint assay [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Teknisk børsanalyse [norsk]    Teknikk som baserer seg på historiske diagrammer over kursutvikling som grunnlag for beslutninger om kjøp eller salg av aksjer (se chartist).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Sensitivitetsanalyse [norsk]    Følsomhetsanalyse som angir hvordan ulike endringer i inntekter eller kostnader påvirker lønnsomheten i prosjektet eller bedriften.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
eventualitetsanalyse [norsk]    contingency analysis [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
immunologisk analyse [norsk]    immunoassay [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
hva-skjer-hvis-analyse [norsk]    what-if analysis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
analyse av sterke sider, svakheter, muligheter og trusler  [norsk]    strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft