Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
analysis [engelsk]    analyse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
analysis [engelsk]    analyse(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
SWOT analysis [engelsk]    SWOT-analyse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
usage analysis [engelsk]    bruksanalyse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
what-if analysis [engelsk]    hva-skjer-hvis-analyse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
functional analysis [engelsk]    funksjonalanalyse(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
performance analysis [engelsk]    ytelsesanalyse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
contingency analysis [engelsk]    eventualitetsanalyse [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis [engelsk]    analyse av sterke sider, svakheter, muligheter og trusler  [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft