Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
analytisk [bokmål/riksmål/nynorsk]    (matematikk) Om en funksjon; at den er komplekst deriverbar innen et gitt område.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
analytisk [svensk]    (matematikk) analytisk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
analytisk [norsk]    analytic [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO