Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
anchor [engelsk]    anker [norsk]   anker [dansk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
sea anchor [engelsk]    drivanker [norsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
anchor point [engelsk]    forankringspunkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anchor window [engelsk]    ankervindu [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyout anchor [engelsk]    anker for undermeny [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
object anchor [engelsk]    objektanker [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
script anchor [engelsk]    skriptanker [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anchoring and mooring of leisure craft [engelsk]    oppankring og fortøyning av fritidsbåter [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet