Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis [engelsk]    analyse av sterke sider, svakheter, muligheter og trusler  [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft