Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
angå [bokmål/riksmål/nynorsk]    Som har interesse eller betydning for Den saken angår ikke deg! gjelde, dreie seg om Politikk (av gr. politikos, som angår byen eller staten) handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt. (Starten på wikipediasiden om Politikk) Hva Petter angår, må vi finne noen andre arbeidsoppgaver til ham for perioden han har beinet i gips.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
angå [dansk]    angå
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
angå [svensk]    angå
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
angående [norsk]    regarding [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
relevant, vedrøre, angå [norsk]    pertinent [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no