Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
angiotensin-konvertasehemmer [norsk]    ACE-hemmer [akronym]   Blodtrykkssenkende medisin som ofte brukes av folk med diabetes type 2. Eksempler på ACE-hemmere: Captopril, Zestril.
Ordliste for diabetes 2 © Lommelegen AS