Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
angriper  [norsk]    Uke [japansk]   Den som teknikken blir utført på
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido