Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
angular momentum [engelsk]    spinn / drivmoment [norsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo