Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
ankel [bokmål/nynorsk]    leddet mellom leggen og foten
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
ankel [dansk]    ankel
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
ankel [norsk]    láhpeladas [samisk]   (s) (-ddas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
ankelkul [norsk]    malleol [med. el. latin]   De beinete utspringene som finnes henholdsvis på innsiden (medialt) og på yttersiden (lateralt) av ankelen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
ankelben [norsk]    talus [med. el. latin]   Det benet i foten som ledder mot leggbenet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no