Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Annet [norsk]    Other [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
firtannet [norsk]    tetradentate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
blant annet [norsk]    inter alia [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kammervannet [norsk]    en klar, vannbasert og saltholdig væske. Kammervannet har som oppgave å forsyne innsiden av øyets fremre del med næring
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
metamorf, omdannet [norsk]    metamorphic [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Annet telefonnummer [norsk]    Other Phone [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blant andre/blant annet [norsk]    Hovedregelen er at man bruker «andre» om mennesker og «annet» om gjenstander: I stua satt blant andre Al Pacino og Herbert von Karajan. Jeg tok blant annet med meg et balltre.
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Australasian (Australian) Gannet [engelsk]    Australsule [norsk]   Morus serrator [latin]   2 Peterborough 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
div./diverse, forskjellig, ymse, annet [norsk]    misc/miscellaneous [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
annet løsningsmiddel, tilblandet løsningsmiddel, løsningsmiddel som brukes sammen med et annet [norsk]    co-solvent [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen