Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
announcement [engelsk]    bekjentgjøre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
announcement [engelsk]    kunngjøringsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Announcement [engelsk]    Kunngjøring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Announcements [engelsk]    Kunngjøringer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
informational announcement [engelsk]    informasjonsmelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Play Recorded Announcement [engelsk]    Spill av innspilt kunngjøring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft