Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
anomali [bokmål/nynorsk]    avvik fra regel Se også: Google anomali (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
anomali [norsk]    anomaly [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU