Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
anorexi [FEIL]    anoreksi, anorexia nervosa [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
anorexia [med. el. latin]    anoreksi [norsk]   Betyr appetittløshet. Anorexia nervosa er tilstand med spisevegring. Forekommer helst hos yngre kvinner.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no