Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 64 omtrentlig(e)
danse [norsk]    bailar [spansk]
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
sjanse [norsk]    chance [spansk]   Sjangse, mulighet.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
nyanse [norsk]    hue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Balanse [norsk]    Den del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Balanse [norsk]    Oppstilling av alle bedriftens eiendeler (aktiva) og egenkapital og gjeld (passiva) på et bestemt tidspunkt, vanligvis ved et årsskifte.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
cleanse [engelsk]    rense, renske, rengjøre, vaske ren, feie ren [norsk]   [klenz] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
balanse [norsk]    balance sheet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Distanse [norsk]    Distance [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
ubalanse [norsk]    imbalance [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Anserinus [latin]    som hører til gås [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
referanse [norsk]    handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
referanse [norsk]    handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leveranse [norsk]    Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å selge eller kjøpe underliggende instrument i henhold til avtalens innløsningskurs.
Derivatordliste © Oslo Børs
Kompetanse [norsk]    Competence [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Konferanse [norsk]    Conference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
råbalanse [norsk]    trial balance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompetanse [norsk]    competence [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
konkurranse [norsk]    competition [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
konkurranse [norsk]    Competition [engelsk]   COMP [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Anser anser [latin]    Grågås [norsk]   Greylag Goose [engelsk]   1 Happy Island 5.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anser anser [latin]    Grågås [norsk]   Greylag Goose [engelsk]   Arten ble sett hver dag i Keoladeo med 350 ind. anslått den 19.2. Dessuten 100 ind. ved Yamuna den 24.2. Disse fuglene tihører underarten rubirostris.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
konkurranse [norsk]    competition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Min distanse [norsk]    Dette er minimum 'synlighetsavstand' for den enkelte kommunikasjonsflate.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
Anser, -eris [latin]    gås [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
filreferanse [norsk]    file handle [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
webreferanse [norsk]    Web reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
massebalanse [norsk]    mass balance [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Åpen balanse [norsk]    Antall kontrakter hvor stengning ennå ikke er foretatt.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Anser indicus [latin]    Stripegås [norsk]   Bar-headed Goose [engelsk]   1000+ Koko Nor, ellers str Xining-Nangqian
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anser indicus [latin]    Stripegås [norsk]   Bar-headed Goose [engelsk]   Vanlig ved Keoladeo med 500 ind. 19.2. Dessuten min. 100 ved Bund Baretha 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
feiltoleranse [norsk]    fault tolerance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Webkonferanse [norsk]    Web conference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Åpen balanse [norsk]    Antall kontrakter hvor stengning ennå ikke er foretatt.
Derivatordliste © Oslo Børs
OTS differanse [norsk]    Andelen en 'pakke' med kommunikasjonsflater skårer over eller under den gjennomsnittlige OTS for den individuelle størrelse.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
VAI differanse [norsk]    Andelen en 'pakke' med kommunikasjonsflater fra en leverandør skårer over eller under den gjennomsnittlige VAI-skår for individuelle størrelser/geografiske nedbrytninger/serier.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
cellereferanse [norsk]    cell reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjernreferanse [norsk]    remote reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
telekonferanse [norsk]    teleconference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Risikotoleranse [norsk]    Et begrep som beskriver hvor store kurssen investor er villig til å akseptere. Er vanligvis større ved langsiktige investeringer (mer enn 5 år), og mindre ved kortsiktige investeringer (1-2 år).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Lås konferanse [norsk]    Lock Conference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilbakereferanse [norsk]    back-reference [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
anledning, sjanse [norsk]    occasion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
telefonkonferanse [norsk]    audio conference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
telefonkonferanse [norsk]    conference call [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
relativ referanse [norsk]    relative reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Nærhetskompetanse [norsk]    Subsidiary powers [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
forhåndskonferanse [norsk]    preliminary conference [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
hypertekstreferanse [norsk]    hypertext reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Forhåndskonferanse [norsk]    En rett byggherre eller tiltakshaver har til å få diskutere sin byggesak med kommunen før det søkes eller meldes.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
kunnskap, kompetanse [norsk]    know-how [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Regjeringskonferanse [norsk]    Intergovernmental Conference [engelsk]   (Andre begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Fjern fra konferanse [norsk]    Remove From Conference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Anseranas semipalmata [latin]    Skjæregås [norsk]   Magpie Goose [engelsk]   Ca. 50 Cairns 17.-19.11. og 10 Redland Bay 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
ansettelsesrekvisisjon [norsk]    hiring requisition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anse, betrakte; aktelse [norsk]    regard [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
absolutt cellereferanse [norsk]    absolute cell reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
enentydig korrespondanse [norsk]    one-to-one correspondence [engelsk]   (samme som bijektiv)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
profil ved telefonkonferanse [norsk]    audio conferencing profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ansette; engasjere; oppta; koble til [norsk]    engage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
anledning, leilighet, mulighet, sjanse [norsk]    opportunity [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
prøve; forsøk; prøvelse; konkurranse [norsk]    trial [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
avbryte; holde opp (med), opphøre, stanse [norsk]    discontinue [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
mengdeoperatoren differanse, mengdedifferanse [norsk]    difference set operator [engelsk]   [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bestride (gyldigheten av); kjempe, stride; konkurranse [norsk]    contest [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no