Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Ansvarlig foretak [norsk]    Foretak som - overfor kommunen - har søkt om, og fått tildelt ansvar i en byggesak. Den tidligere personlige funksjonen ansvarshavende er nå erstattet av firmaforetak som må ta rollen som ansvarhavende.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
vedlikeholder, ansvarlig for [norsk]    maintainer [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no