Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
anta [bokmål/riksmål/nynorsk]    gå ut fra, forutsette godta, godkjenne
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 17 omtrentlig(e)
Planta [spansk]    [PLANN-ta] Stamp med fremste halvdel av foten (tåballene). Også kalt media planta og semiplanta
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
antall [norsk]    number, no [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
antacid [engelsk]    syrenøytraliserende [norsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
antabus [norsk]    disulfiram [med. el. latin]   Disulfiram er det virkende stoffet i legemidlene antabus og aversan som brukes (enten som piller eller ved å legge det i underhuden) i behandling av alkoholisme. Stoffet virker ved å endre forbrenningen av alkohol i kroppen slik at det samles opp aldehyder. Aldehydene gir plagsomme effekter som hodepine, åndenød og hjerteklapp. Disulfiram kan også brukes utvortes mot lus og skabb.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
antall p [norsk]    number of rows [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Firkanta [norsk]    Square [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Antarktis [norsk]    Antarctica [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Antagonist [norsk]    stoff som kan oppheve virkningen av et annet, som et legemiddel som bindes til en cellereseptor uten å fremkalle biologisk respons.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
antagonist [norsk]    antagonist [med. el. latin]   Et stoff som blokkerer en reaksjon eller muskel med motsatt virkning av en annen (strekkemuskel kontra en bøyemuskel).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
antamán'ni [samisk]    amtmann [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-862: (-nn-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Antagonismus, -i [latin]    motsatt virkende [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
antakelig, trolig [norsk]    presumably [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
antall p i høyden [norsk]    number of rows in length [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
antall avspillinger [norsk]    play count [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
antatt; skal (være) [norsk]    supposed [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
antakelse, formodning [norsk]    surmise [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
anta, forutsette; overta; påta seg  [norsk]    assume [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no