Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
antennelseskilder [norsk]    S16 [sikkerhetskode]   Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata