Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
antialiasing [engelsk]    (kant)utjevning [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
antialiasing [engelsk]    anti-aliasing [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
antialiasing [engelsk]    kantutjevning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
full-scene antialiasing [engelsk]    kantutjevning over hele scenen [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen