Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
antibiotic [engelsk]    antibiotika [norsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
aminoglycoside antibiotic [engelsk]    aminoglykosidisk antibiotikum [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen