Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
antibiotika [norsk]    antibiotic [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca