Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
antibiotika [norsk]    antibiotic [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Antibiotika [norsk]    kjemisk stoff som produseres av en mikroorganisme, som har kapasitet til å hemme vekst av eller drepe andre mikroorganismer.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
antibiotika [norsk]    antibiotikum [med. el. latin]   Stoffer som dreper eller hemmer formeringen av bakterier.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no