Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
antiflimmerblad [norsk]    Ekstra blad(-er) som settes på blenderen i en kinomaskin for å øke bildefrekvensen og derved redusere flimringen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO