Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
antyde [bokmål/riksmål/nynorsk]    uttrykke indirekte; la forstå nevne flyktig
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
innebære, medføre; antyde [norsk]    imply [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
antyde, vise; betegne, være et tegn på [norsk]    indicative of [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no