Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
søke; gjelde, passe; bruke, anvende; pålegge; anbringe; påføre [norsk]    apply [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no