Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
apply [engelsk]    søke; gjelde, passe; bruke, anvende; pålegge; anbringe; påføre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
apply [engelsk]    bruk, legg til endringer [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
apply [engelsk]    bruke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
decide that the rules shall not apply [engelsk]    sette bestemmelsene ut av kraft [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget