Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
approval [engelsk]    godkjenning, samtykke; bifall [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
approval history [engelsk]    godkjenningslogg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
approval of plans [engelsk]    godkjenning av planer [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
approval of credentials [engelsk]    godkjennelse av fullmaktene [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
approval of annual accounts [engelsk]    desisjon av hvert års regnskaper [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget