Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
aqua [interlingua]    vann
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
aqua [latin]    vann
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
aqua [norsk]    Aq. [forkortelse/akronym]   forkortelse for vann. Brukes bl.a. i innholdsfortegnelse for medikamenter.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Aqua, -ae [latin]    vann [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Aqua pura [latin]    Pure water [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aqua vitae [latin]    Water of life [engelsk]   (brandy)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aqua fortis [latin]    Nitric acid [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom