Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
aquifer [engelsk]    vannførende lag [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
aquifer [engelsk]    vannførende geologisk lag [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen