Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
arbeidsgiver [norsk]    employer [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Arbeidsgiveransvar [norsk]    Arbeidsgiver er erstatningsansvarlig for skadevoldend..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arbeidsgiveravgift [norsk]    Avgift som det påligger arbeidsgiver å innbetale til ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arbeidsgiverperiode [norsk]    Den perioden arbeidsgiver er forpliktet til å betale ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arbeidsgiverforening [norsk]    Interesseforening som søker å ivareta arbeidsgivers i..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arbeidsgivers styringsrett [norsk]    En grunnleggende rett i alle arbeidsforhold er arbeidsgivers styringsrett, ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no