Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
arbeidskopi [norsk]    En filmkopi laget på et tidlig stadium, der klipping, lydlegging, effekter osv. ikke er endelig.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO