Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
arbeidsledig [norsk]    unemployed [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Arbeidsledige [norsk]    Unemployed [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Arbeidsledighetstrygd [norsk]    Ytelser fra folketrygden under arbeidsløshet. Ytelsen..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no