Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
arbeidsmiljøloven [norsk]    AML [forkortelse/akronym]   (NB! Alle lover – unntatt Grunnloven – skrives med liten forbokstav.)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
arbeidsmiljøloven [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad