Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Arbeidstid [norsk]    Den tid arbeidstaker plikter å stå til tjeneste for a..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
arbeidstid [norsk]    Working Time [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
ikke-arbeidstid [norsk]    Non-Working Time [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidstidskalender [norsk]    working time calendar [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arbeidstidsdirektivet [norsk]    Working Time Directive [engelsk]   Sørger for beskyttelse av arbeidere mot ugunstige helse- og sikkerhetsmessige virkninger av urimelig lange arbeidsdager. Direktivet tillater maksimum 48 timers arbeidsuke, pålegger pauser og minimum fire betalte ferieuker per år.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
Arbeidstidsdirektivet [norsk]    93/104/EC [direktivkode]   Directive 93/104/EC of 23. november 1993 concerning certain aspects of the organization of working time. Official Journal L 307/93. (se også deltidsdirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket