Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
arbitration tribunal [engelsk]    voldgiftsretten [norsk]   (jur.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen