Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
arctangent, arc tangent [engelsk]    invers tangens [norsk]   (arcus tangens) [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no