Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
area with unobstructed visibility close to a road [engelsk]    frisiktsone ved veg [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet