Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
arg [bokmål/riksmål/nynorsk]    sint, sinna
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
arg [svensk]    arg, sint, vred
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
arg [norsk]    hárbmat [samisk]   (a) // 'bli arg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 41 omtrentlig(e)
marg [norsk]    marrow [engelsk]   moëlle [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
marg [norsk]    margin [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
barg [norsk]    barg [engelsk]   (trykk)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
marg [norsk]    marg el. merg [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ELARG [eurojargon]    utvidelse [norsk]   Enlargement [engelsk]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Argon [norsk]    E938 [E-stoff]   konserveringsmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Argyros [gresk]    sølv [norsk]   (lat. syn.: Argentum)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Benmarg [norsk]    En svampaktig substans inne i benet som produserer blodceller
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Arguendo [latin]    For the sake of argument [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
ryggmarg [norsk]    spinal cord [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
argument [norsk]    argument [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
argument [norsk]    argument [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidemarg [norsk]    page margin [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Argarapp [norsk]    Aragog [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
ryggmarg [norsk]    medulla spinalis [med. el. latin]   Den delen av det sentrale nervevevet som ligg inne i et hulrom (ryggmargkanalen) i ryggraden.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Argentina [norsk]    Argentina [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Argusfasan [norsk]    Great Argus [engelsk]   Argusianus argus [latin]   1 ind H Gomantong 15., 1 ind H Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Argentum, -i [latin]    sølv [norsk]   (gr. syn.: Argyros)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Argentinidae [latin]    Vassildfamilien [norsk]   Familie (bl.a. strømsild, vassild)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
marg, sidemarg [norsk]    margin [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Argentina silus [latin]    Vassild  [norsk]   Greater argentine [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Argentina silus [latin]    Vassild [norsk]   marin (beinfisker, laksefisker, vassildfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
innbindingsmarg [norsk]    gutter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innbindingsmarg [norsk]    gutter margin [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Innbindingsmarg [norsk]    Gutter [engelsk]   En utskriftsterm for mellomrom mellom to elementer på en side, f.eks. mellom venstre og høyre side eller mellom tekstkolonner.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Argentinagrårev [norsk]    Grey Pampa Fox [engelsk]   Dusicyon (Pseudalopex) griseus [latin]   (Argentine Grey Zorro) 1 JVG 20.11., 1 Otamendi 28.11., 1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Innbindningsmarg [norsk]    Bind Margin [engelsk]   En utvidet marg som tar hensyn til reduksjonen i lesbart område for dokumenter som skal bindes inn.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Beskjæringsmarg [norsk]    Bleed [engelsk]   Når et trykt område strekker seg utover det som er nødvendig, kalles dette for beskjæringsmarg. 1) Skrive ut utenfor området som skal brukes, slik at bildet går helt ut i kanten på arket etter at det er beskjært. 2) Overlappe farger for å minimere eventuelle feilregistreringer.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Argentinadoradito [norsk]    Dinelli's Doradito [engelsk]   Pseudocolopteryx dinellianus E [latin]   1 Graneros Town 22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Argentine Republic [engelsk]    Republikken Argentina [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Argentina sphyraena [latin]    Strømsild  [norsk]   Argentine [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Argentina sphyraena [latin]    Strømsild [norsk]   marin (beinfisker, laksefisker, vassildfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
den forlengede marg [norsk]    medulla oblongata [med. el. latin]   Området av det sentrale nervesystemet som ligger mellom ryggmargen og pons. Medulla oblongata er den caudale delen av hjernestammen, og her ligger bl.a. senteret som kontrollerer åndedrett.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Argumentum ad hominem [latin]    An argument against the man [engelsk]   Directing an argument against an opponent's character rather than the subject at hand
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Argyropelecus aculeatus [latin]    Pigghalet perlemorfisk [norsk]   sjelden?, marin (beinfisker, laksesildfisker, perlemorfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Argyropelecus olfersii [latin]    Stor perlemorfisk [norsk]   sjelden?, marin (beinfisker, laksesildfisker, perlemorfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Argentinaplanteklipper [norsk]    White-tipped Plantcutter [engelsk]   Phytotoma rutila  [latin]   5 nær Quebrada de Escoipe 18.11., H JVG 19.11., 5 Graneros Town 22.11., 5+ Chancani Rd 23.11., 5+ Chancani 24.11., 10 str Villa Dolores-Mendoza 25.11., 1 str Uspallata-Vallecitos 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Argyropelecus hemigymnus [latin]    Flekket perlemorfisk [norsk]   sjelden?, marin (beinfisker, laksesildfisker, perlemorfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Argumentum ad ignorantiam [latin]    Arguing from ignorance [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Argyrosomus, Sciaena regium [latin]    Ørnefisk [norsk]   sjelden?, marin (beinfisker, piggfinnefisk, ørnefiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
marglinjer, hjelpelinjer for sidemarg [norsk]    margin lines [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no