Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
aritmetisk [bokmål/riksmål/nynorsk]    (matematikk) Som endres ved at differansen mellom et punkt og det neste er konstant, altså ved pluss eller minus (ikke multiplikasjon eller divisjon). Sjå på desse to aritmetiske rekkene.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
aritmetisk [norsk]    arithmetic [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO