Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
arketype, prototyp, grunnform, urform [norsk]    archetype [engelsk]   (arketype: medfødt grunnelement i psyken, felles for alle mennesker uansett tidsepoke eller kultur)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no