Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 10 nøyaktig(e)
arm [bokmål/riksmål/nynorsk]    som det er synd på: stakkars, særlig i uttrykk arme meg, arme små. Hva skal jeg, arme menneske, ta meg til? fattig Gi ei krone til en arm stakkar!
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
arm [afrikaans]    (anatomi) arm
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
arm [dansk]    (anatomi) arm
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
arm [engelsk]    (anatomi) arm
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
arm [nederlandsk]    (anatomi) arm
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
arm [svensk]    (anatomi) arm
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
arm [tysk]    arm, fattig, stakkars
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
arm [norsk]    access arm [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arm [norsk]    Ude [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
arm [norsk]    giehta [samisk]   (s) (-d-); //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-223: giehtagávva (-v-) 'armkrok', giehtagávvasis váldit 'ta i sine armer'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 48 omtrentlig(e)
Farm [engelsk]    Gard [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
tarm [norsk]    Enteron, -i [gresk]   (lat. syn.: intestinum)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
tarm [norsk]    Intestinum, -i [latin]   (gr. syn.: Enteron)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
warm [engelsk]    Interessert [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tarm [norsk]    intestinum [med. el. latin]   Kroppens hovedorgan for fordøyelse. Omfatter tolvfingertarm, tynntarm, tykktarm og endetarm.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
charm [engelsk]    tiltrekning, trolldom [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
armor [engelsk]    rustning; panser; pansre; armere [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Charm [engelsk]    anheng [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Charm [engelsk]    Trylleformel [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
armhole [engelsk]    ermhull [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
armensk [norsk]    Armenian [engelsk]   arm/hye – hy [ISO-koder]   språket i Armenia
Liste over navn på språk © Språkrådet
armhule [norsk]    Axilla, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
overarm [norsk]    Brachium, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Armenia [norsk]    Armenia [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vektarm [norsk]    lever [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
tykktarm [norsk]    Colon, -i [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
endetarm [norsk]    Proctos [gresk]   (lat. syn.: Rectum)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
endetarm [norsk]    Rectum, -i [latin]   (gr. syn.: Proctos)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
lukewarm [engelsk]    lunken, lun [norsk]   tiède [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
armbånd [norsk]    bracelet [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Web farm [engelsk]    webserverklynge [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ARMERING [norsk]    Forsterkning av murverket for å forhindre sprekkdannelser, ved hjelp av tynne stål- eller jern «stenger». For Leca muring er det aktuelt med armoring både U-blokk, Såleblokk og enkelte horisontale mørtelfuger.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Armering [norsk]    Stålstenger som støpes inn i betong for å forsterke denne (se illustrasjon).
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
tynntarm [norsk]    ileum [med. el. latin]   Den nederste delen av tynntarmen, som videre går over i tykktarm (colon) ved coecum.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
tynntarm [norsk]    jejunum [med. el. latin]   Den delen av tynntarmen som ligger mellom tolvfingertarmen og ileum.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
armkuppel [norsk]    top shaping [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
armheving [avløserord]    push-up [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Hånd/Arm [norsk]    Te [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
ARM-nummer [norsk]    RMA number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serverfarm [norsk]    server farm [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hånd, arm [norsk]    giehta [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Falsk alarm [norsk]    False alarm [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Hover Charm [engelsk]    Sveveformular [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
arm (sleeve) [engelsk]    erme [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Memory Charm [engelsk]    Misminneformel [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
ergelig, harm [norsk]    resentful [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Fidelius Charm [engelsk]    Fidelius-formel [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Scouring Charm [engelsk]    Skureformular [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Severing Charm [engelsk]    Kutteformular [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Foreldre alarm [norsk]    Parents are watching [engelsk]   PRW [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Summoning Charm [engelsk]    Apportformular [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Cushioning Charm [engelsk]    Polstreformel [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Engorgement Charm [engelsk]    Forkjempingsformular [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Unbreakable Charm [engelsk]    Uknusformular [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Armis Exposcere Pacem [latin]    They demanded peace by force of arms [engelsk]   (An inscription seen on medals)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
spacer group, spacer arm [engelsk]    koblingsledd, forbindelsesledd [norsk]   (kjem.) (ikkefunksjonelt)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
The first thing is to do no harm [engelsk]    Primum non nocere [latin]   (Hippocratic oath)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
varselssignal, vekkerklokke, (tidsinnstilt) alarm [norsk]    alarm clock [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no