Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
armensk [bokmål/nynorsk]    (språk, utellelig) et språk som utgjør ei egen grein av den indoeuropeiske språkfamilien; snakkes i Kaukasus og er offisielt språk i Armenia
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
armensk [dansk]    (språk) armensk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
armensk [norsk]    Armenian [engelsk]   arm/hye – hy [ISO-koder]   språket i Armenia
Liste over navn på språk © Språkrådet