Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
arrivi [italiensk]    ankomster [norsk]   (på jb.stasj./flypl.)
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?